Ammattiosastomme

 

Ammattiosastoomme kuuluu noin 850 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

 

Ammattiosastomme tavoitteena on koota yhteen KEUSOTEn palveluksessa olevat tehyläisissä ammateissa työskentelevät ja toimia aktiivisena ja vaikuttavana edunvalvojana sekä panostaa jäsentoimintaan ja virkistystoimintaan.

Tehyläisiä ammatteja


AMMATTIOSASTOSTA TOISEEN SIIRTYMINEN
--- Kun jäsen on saanut uuden työpaikan, joka kuuluu toisen ammattiosaston toiminta-alueeseen, hänen on ilmoittauduttava jäseneksi siellä olevaan ammattiosastoon 30 päivän kuluessa siitä, kun hän aloitti työnsä.---

Käythän tarkistamassa jäsentietosi ajantasalle Tehyn jäsensivuilla
Jäsensivuille pääset kirjautumaan klikkaamalla tästä

 


On suositeltavaa, että Tehyn jäsenet kuuluvat myös oman ammattikuntansa ammatilliseen järjestöön:

Lähellä meitä on tehyläisiä ammatteja edustavia järjestöjä, jotka huolehtivat ammatillisen identiteettisi ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Järjestöillä on omaan alaasi liittyviä seminaareja, julkaisuja ja ne ottavat ammattialan kysymyksiin kantaa.


Tehyn piirissä on Suomen Lähihoitajat ry, jonka tehtävänä on ajaa perus- ja lähihoitajien ammatillisia etuja.

Tehyssä on seitsemän jaostoa ja Tehyn kuntoutusalan verkosto, joiden tarkoituksena on koota saman koulutuksen, ammattiryhmän tai työnkuvan yhdistämiä jäseniä.

  • Terveydenhoitajajaosto
  • Yrittäjäjaosto
  • Tehyläiset johtajat 
  • Akateemiset
  • Lääkkeenmääräämisen erikoispätevyysjaosto (LäMä)
  • SJJL-jaosto
  • SKOY-jaosto
  • Tehyn kuntoutusalan verkosto

 

Ammattiosaston hallitus ja luottamusmiehet

Hallitus kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Hallituksen tehtävänä on hoitaa Tehyn kautta tulleet ajankohtaiset asiat sekä ottaa kantaa erilaisiin asioihin, mitkä Tehy on tuonut esiin tai mitkä ovat tulleet esiin työnantajan tai jäsenistön kautta sekä hyväksyä työnantajan kanssa tehtävät sopimukset.

 

PDF-tiedostoao148 säännöt 2018.pdf (143 kB)
Tehyn Keski-Uudenmaan soten ammattiosasto ry säännöt Hyväksytty syyskokouksessa 1.11.2018
PDF-tiedostohh-opas_nettiin.pdf (386 kB)
Yhdistysten HYVÄ HALLINTOTAPA suositus